Är håravfall och tunnhårighet ärftligt?

Ja, det är en av de stora orsakerna till varför man tappar hår. Särskilt om man är man. Då kan det ärftliga håravfallet visa sig redan i 20-årsåldern. Därför går det också att till stor del förutse kring vilken typ av hårkvalitet man kommer att få som vuxen. Är pappa, morfar, farfar eller någon annan manlig släkting tunnhårig så är risken överhängande att man själv också kommer att bli det.

För kvinnor så är ärftligt håravfall inte lika vanligt - och inte alls lika påtagligt. Det visar sig primärt i övergångsåldern och då genom att håret blir lite tunnare. Som kvinna tappar man sällan håret på samma sätt som män tenderar att göra. I så fall så kan man ofta koppla det till andra orsaker än ärftlighet. Sjukdomar som exempelvis diabetes, sköldkörtelsjukdomar samt järnbrist kan leda till håravfall och likaså kan viss medicinering också göra att man som kvinna - och man också, för den delen - tappar hår.

Idag kan man även se en annan vanlig orsak till varför många tappar hår eller får en tunnare frisyr. Stress är idag en folksjukdom och något som kan ha fruktansvärda konsekvenser för både den enskilde individen och för samhället i stort - med tanke på kostnader. En tydlig varningssignal på att man har för mycket stress och press i livet är just håravfall. Det indikerar att man bör söka hjälp och bromsa upp en oroväckande utveckling.

Håravfall - ett stigma för män

Ser man till män så är egentligen håret det enda som kan jämföras med kvinnors problem gällande komplex. Kvinnor har genom tiderna tvingats leva upp till orimliga ideal kring hur man ska se ut, hur mycket man ska väga och hur vältränad man ska vara. För män så kan man egentligen se ut hur som helst utan att man själv - eller någon annan - bryr sig nämnvärt. Fram till dess att det handlar om håret.

Att tappa hår är för många att tappa en del av identiteten. Man skäms, man isolerar sig och man försöker - med mer eller mindre lyckade variationer - dölja det faktum att håret fallit av eller tunnats ut. Det blir, helt enkelt, stigmatiserande för en man att i ung ålder tappa håret. Kan man då få håret tillbaka?

Hårtransplantation idag - en bra lösning

Det kan man. Faktum är att dagens metoder inom hårtransplantationer är avsevärt mycket bättre än gårdagens. Det syns inte på samma sätt att man genomfört en hårtransplantation och håret ges också en möjlighet att växa. Det är avgörande. Istället för att man bara transplanterar hår så gör man det i en aktiv fas - något som leder till att hårsäckarna börjat producera nytt hår på det nya stället på hjässan. Idag är det en bra, säker och prisvärd lösning.

Priset ska ställas mot de andra alternativ som finns. Idag kan man se en marknad för produkter som lovar bromsning mot håravfall som omsätter miljarder. Vissa av dessa produkter är fungerande och bromsar upp en pågående process. Men, så fort man slutar så kommer håret fortsätta att falla av. Det ger på sikt orimliga kostnader sett till att alla produkter är ganska dyra. Av den anledningen så är en hårtransplantation en investering.

Kompetent och trygg hårtransplantation
25 Feb 2021