Hur länge håller en hårtransplantation?

Att tappa håret ger en känsla av skam

Att den manliga fåfängan ofta är lite mindre påtaglig än den kvinnliga är väldokumenterad - något som till stor del också beror på omvärldens krav. Det är okej att, som man, lägga på sig några kilon, det är okej att se lite allmänt hängig ut och det är okej att klä ner sig. En kvinna kommer inte undan på ett lika lätt sätt.

Men, det finns ett område där även mannen bryr sig och där även en man påverkas negativt. Att tappa håret är något som ofta skapar sämre självförtroende och känslor av skam - i synnerhet om håravfallet sker i ung ålder.

Håravfall kan bero på många faktorer

Man kan trösta sig med att ungefär halva den manliga befolkningen - i någon form; högre vikar, tunnare hår, högre hårfäste - tappar håret. Det kan finnas många orsaker till håravfallet - som kan komma smygande eller mer direkt - och här kan vi nämna sjukdomar, undernäring, brännskador eller trauma som exempel. Det vanliga handlar dock om att håravfallet är en följd av en hormonell förändring. Den orsaken kallas androgen.

“Håret fyller en stor funktion i att hålla kroppen varm och som ett skydd för huvudet. I vår tid så handlar dock håret mer om utseende och minskad hårtillväxt kan innebära att det sociala livet påverkas negativt“

Att män lider av håravfall är inte så konstigt. Håret fyller en stor social funktion och tappar man det så påverkas denna negativt. Det ger sämre självförtroende. Styrkan sitter i håret, sägs det - något som fullt ut inte stämmer, men att håret har en stor betydelse går inte att förneka.

Hur länge håller en hårtransplantation?

Lyckligtvis så finns det metoder som kan ge en man håret tillbaka och vi ska titta på en metod som innebär att man förflyttar hårsäckar från ett rikare område till det område där hårproduktionen avtagit. Den typ av hårtransplantation vi ska fokusera på här kallas FUE-metoden och de har några utmärkande drag som vi tänkte räkna upp här nedan.

  • En behandling med FUE-metoden innebär att man flyttar aktiva hårsäckar - follikulära enheter - med hjälp av speciella nålar från ett område till ett annat. Vanligt är att man tar hårsäckar från bakhuvudet och flyttar dessa till mitten av hjässan, vikarna eller någon annan del av huvudet där håret börjat avta. Men, man kan även plocka hårsäckar från ryggen, nacken och/eller bröstet.

  • Antalet hårstrån som förflyttas räknas ut genom att man multiplicerar antalet hårsäckar med 2.5. Har man - som vid en normal behandling - flyttat 3500 hårsäckar så finns det alltså ungefär 8750 hårstrån på tillväxt i det behandlade området.

  • Behandlingen kan ske i ett svep eller delas upp i omgångar. En behandling kan ta mellan 6-10 timmar och därför så kan det vara bättre att dela upp den snarare än att ta allt i en sittning.

  • Efterbehandling. I och med att FUE-metoden sker med speciella nålar så bildas inga operationsärr - som vid en hårtransplantation med skalpell. Det krävs dock några uppoffringar veckorna efter en behandling: du bör inte svettas, du ska smörja in ditt huvud med lotion till dess att skorpan som bildats faller av (det brukar ta ungefär tio dagar). Under den närmsta tiden ska man även undvika sol och bad i havet.

  • Återbesök: Det tar ungefär ett år innan det färdiga resultatet syns fullt ut. Redan efter någon månad så sr man dock viss effekt. Som patient så kan man alltid boka i återbesök för att undersöka hur processen fortlöper och om något behöver korrigeras.

  • Undvik: Rökare, snusare och frekventa drinkare får inte samma goda effekt vid denna typ av hårtransplantation. till stor del avgörs resultatet av hur blodcirkulationen ser ut och då tobak, nikotin och alkohol påverkar denna negativt så har man sämre möjligheter.

 

Vi utför hårtransplantationer i Stockholm – med kvalitetsgaranti
18 Jan 2022