Vitt hår över en natt – sanning eller myt?

Är det sant att man kan få vitt hår över en natt? Fenomenet har en medicinsk term - canities subitas. Här reder vi ut begreppen.

Plötsligt vitt hår

Det latinska ordet canities innebär hårets förlust av pigment medan ordet subita rätt och slätt betyder “plötslig”. Fenomenet har generellt avfärdats som en myt, men inte fullständigt. I en studie från 2013 genom publikationen International Journal of Trichology noterades 84 fall av ovanligt snabb hårpigmentförlust i medicinsk litteratur från år 1800 fram till studiens publicerande. Av dessa 84 fall hade 14 bevittnats av en läkare, och inte kunnat förklaras med hårsäckarnas växthastighet eller någon form av medicinskt tillstånd.

Lidande och stress bakom fenomenet

De mest kända påstådda fallen av hår som plötsligt blir vitt sträcker sig dock lite längre bakåt i tiden, från den skotska drottningen Maria Stuart till Marie Antoinette. Båda blev halshuggna, och det sägs att då skarprättaren år 1587 höll upp Maria Stuarts huvud inför folket föll hennes huvuddok av och avslöjade kort, kritvitt hår. Det påstods att drottningens ålder, 44 år vid avrättningen, inte bar ansvaret för hårets förändring, utan de svårigheter hon hade fått utstå under tiden som fängslad.

Marie Antoinette halshöggs i juni 1791 vid 35 års ålder. Enligt hennes hovdams memoarer visade hon henne vid sin återkomst till Paris efter familjens misslyckade flyktförsök till Varennes, sitt plötsligt vitnade hår och härledde det till sorg.

I överensstämmelse med dessa berättelser har något mer nutida fall av hår som blir vitt över en natt också påträffats i direkt samband med intensiv stress eller trauma.

1902 rapporterade The British Medical Journal om en 22-årig kvinna vars pubeshår på höger kroppshalva vitnade efter att en annan kvinna höggs ihjäl inför henne.

1915 uppmärksammade en vetenskaplig tidskrift i Amerika vittnesmål om en 23-årig fransk soldat vars hår bleknade fläckvis efter att han överlevde en exploderande mina.

Experter ställer sig tveksamma

Hår innehåller inga levande celler. Det som lever är hårsäcken, ur vilken hårfibern växer fram. Psykisk stress kan rimligen inte påverka en fiber som redan har formats, utan bara medan den bildas. En förklaring till plötsligt vitt hår skulle kunna vara ett fenomen som kallas alopecia areata, där en obehaglig upplevelse kan orsaka plötsligt håravfall. Hår med pigment är känsligare för denna företeelse, och har man delvis vitt hår kan det alltså framstå som att håret har vitnat trots att det som egentligen har skett är att allt hår med pigment har fallit bort. Fenomenet förklarar dock inte varför yngre personer, utan tillstymmelse till pigmentförlust på grund av ålder, ska kunna drabbas.

Huvudpersonen bakom studien från 2013, vetenskapsmannen Michael Nahm vid universitetet i Freiburg i Tyskland, säger sig ha påträffat 16 fall av plötsligt vitt hår sedan studien publicerades. Som fritidsforskare kring oförklarade biologiska skeenden är han övertygad om att canities subita är ett både verkligt och outforskat fenomen, och erkänner sig öppen för “icke-logiska korrelationer” mellan mentala och kroppsliga tillstånd som inte följer traditionella mönster för biofysiologisk kausalitet. Med icke-logiska korrelationer menar han teorier om kvantsammanflätning, och idén om att medvetandet kan ha större inflytande över kroppen än fysiken egentligen tillåter. Om kvantsammanflätning är svaret på om ditt hår kan bli vitt över en natt låter vi vara osagt, men visst är det en intressant tanke.

Vi utför hårtransplantationer i Stockholm – med kvalitetsgaranti
21 Sep 2020