Två metoder för hårtransplantation

Här redogör vi för grundläggande information om hårtransplantationer. Saker du bör tänka på innan du gör detta ganska omfattande ingrepp.

Först och främst är det viktigt att hitta en klinik som verkligen behärskar hårtransplantation på ett fullödigt sätt. Vilken klinik och metod är bäst för dig och passar dig bäst.

Att bestämma sig för att genomföra en hårtransplantation är ingen liten sak och beslutet måste ofta mogna fram över tid. Det är av största vikt att du hittar en klinik som du har förtroende för – och glöm inte att be om referenser. Tidigare kunder är nästan alltid det bästa sättet att kontrollera hur det fungerar på en klinik.

Talang och erfarenhet har stor betydelse

Skicklighet, talang och erfarenhet har stor betydelse för slutresultatet, något som kan variera stort mellan olika kliniker. Det är inte alltid lätt att hitta rätt bland de kliniker och hitta den som kan återställa ditt hår på bästa sätt. Men kontaktar du Akacia Medical så kan vara trygg i att resultatet kommer att bli bra.

Här går vi igenom några av de metoder för hårtransplantation som finns idag.

Inga metoder är helt smärtfria, men FUE är den mildaste metoden för närvarande. Den är vanligast i Europa, i USA är FUT vanligast (också känd som strip).

En FUE-behandling tar ungefär 5-10 timmar att genomföra beroende på hur många hårsäckar som ska transplanteras.

Olika metoder med stora likheter

FUE fungerar i korthet på följande sätt: man tar ut enskilda hårsäckar från givarområdet. I de flesta fall tar man hårsäckarna från baksidan av huvudet och placerar därefter där de behövs som bäst. Man kan både flytta hårlinjen eller placera hårsäckar till kala områden på huvudet. Oftast transplanterar man hår till så kallade ”vikar”, hjässan och hårlinjen. Men det går även att transplantera hårsäckar till andra områden som exempelvis skägg och ögonbryn.

FUE-metoden och Strip-metoden skiljer sig åt i några olika avseenden. Den största skillnaden är hur kirurgen går till väga när han plockar ut hårsäckarna från donationsområdet. Övriga processer är väldigt lika i de båda olika ingreppen. När man använder Strip-metoden så tar kirurgen ut en hudremsa medan man vid FUE tar ut hårsäckarna manuellt. FUE är en mer arbetskrävande variant, tar därför längre tid och blir därmed dyrare. Strip och FUE går dessutom att kombinera, vilket blir allt vanligare.

Kompetent och trygg hårtransplantation
12 Jun 2018